Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatvédelmi nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Hozzájáruló nyilatkozat munkaerő-toborzással kapcsolatos adatkezeléshez

 

A BUDAPEST Hitel – és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Bank Zrt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041037, adószám: 10196445-4-44, korábbi elnevezése: Budapest Bank Nyrt.) (a továbbiakban: Adatkezelő) és leányvállalatai (Budapest Alapkezelő Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041964; Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041505; Budapest Lízing Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041997) adatkezelésével kapcsolatos általános tájékoztatást a Karrier oldalán (https://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/bb_toborzas_adatkezelesi_tajekoztato.pdf) publikált Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 

Jelen nyilatkozatban egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben megnevezett Adatkezelő, a toborzási eljárás során megadott adataimat (titulus, vezetéknév, keresztnév, középső név, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely, születési idő, családi állapot, magán mobiltelefonszám, e-mail cím, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, végzettségek, nyelvtudások, munkatapasztalatok) az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozó igénybevétele mellett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17. §-ával összhangban három évig kezelje, kivéve, ha interjú előtt törlöm felhasználói fiókomat. Tudomásul veszem, hogy amennyiben interjúra sor került megadott adataimat továbbiakban nem tudom nyomtalanul törölni a rendszerből a fenti határidő előtt.


Lehetőségem van a fenti időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárulni a személyes adataim Adatkezelő általi kezeléséhez (további két évre) azon célból, hogy az Adatkezelő a szakmai hátteremhez illő álláslehetőséggel megkereshessen. 

Amennyiben jelen nyilatkozatom csak a megpályázott pozíció lejártáig érvényes, bármikor módosítani tudom azért, hogy az Adatkezelő a fentieknek megfelelően megkereshessen.


 

Tudomásom van arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, jogosult vagyok arra, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és ezen hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


 

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.


Tanácsadói és specialista pozíciók esetében egy játékkal is vizsgáljuk a jelentkezők szükséges kompetenciáit. A játék alapján született eredménynek nincs meghatározó szerepe a felvételi folyamat során, csupán egy tényező a megadott adatok mellett. A kitöltés elmaradása esetén a pályázat eredménytelenül zárul. Amennyiben kollégánkkal történt előszűrés után 48 órával nem kapsz tőlünk levelet, kérjük jelezd a recruitmentadmin@budapestbank.hu e-mailcímen. 

Eredményedet a Budapest Bank tárolja, a kiválasztási folyamatban megadott adataiddal azonos ideig. A folyamatban adatfeldolgozónk a Benchmark Games.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dósa Imre

Elérhetőség: info@budapestbank.hu

Hozzájáruló nyilatkozat munkaerő-toborzással kapcsolatos adatkezeléshez

 

A BUDAPEST Hitel – és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Bank Zrt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041037, adószám: 10196445-4-44, korábbi elnevezése: Budapest Bank Nyrt.) (a továbbiakban: Adatkezelő) és leányvállalatai (Budapest Alapkezelő Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041964; Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041505; Budapest Lízing Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041997) adatkezelésével kapcsolatos általános tájékoztatást a Karrier oldalán (https://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/bb_toborzas_adatkezelesi_tajekoztato.pdf) publikált Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen nyilatkozatban egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben megnevezett Adatkezelő, a toborzási eljárás során megadott adataimat (titulus, vezetéknév, keresztnév, középső név, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely, születési idő, családi állapot, magán mobiltelefonszám, e-mail cím, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, végzettségek, nyelvtudások, munkatapasztalatok) az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozó igénybevétele mellett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17. §-ával összhangban három évig kezelje, kivéve, ha interjú előtt törlöm felhasználói fiókomat. Tudomásul veszem, hogy amennyiben interjúra sor került megadott adataimat továbbiakban nem tudom nyomtalanul törölni a rendszerből a fenti határidő előtt.

Lehetőségem van a fenti időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárulni a személyes adataim Adatkezelő általi kezeléséhez (további két évre) azon célból, hogy az Adatkezelő a szakmai hátteremhez illő álláslehetőséggel megkereshessen. 


Amennyiben jelen nyilatkozatom csak a megpályázott pozíció lejártáig érvényes, bármikor módosítani tudom azért, hogy az Adatkezelő a fentieknek megfelelően megkereshessen.


Tudomásom van arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, jogosult vagyok arra, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és ezen hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.


Tanácsadói és specialista pozíciók esetében egy játékkal is vizsgáljuk a jelentkezők szükséges kompetenciáit. A játék alapján született eredménynek nincs meghatározó szerepe a felvételi folyamat során, csupán egy tényező a megadott adatok mellett. A kitöltés elmaradása esetén a pályázat eredménytelenül zárul. Amennyiben kollégánkkal történt előszűrés után 48 órával nem kapsz tőlünk levelet, kérjük jelezd a recruitmentadmin@budapestbank.hu e-mailcímen. 

Eredményedet a Budapest Bank tárolja, a kiválasztási folyamatban megadott adataiddal azonos ideig. A folyamatban adatfeldolgozónk a Benchmark Games.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dósa Imre

Elérhetőség: info@budapestbank.hu